Szolgáltatásunk

Szolgáltatásunk kialakításakor elsődleges szempont volt, hogy maradéktalanul és teljes körűen ki tudjuk elégíteni Megbízóink igényeit. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy szolgáltatásunk kiterjed egy adott biztosítási szerződés „életútja” folyamán felmerülő összes lehetséges eseménnyel kapcsolatos szakmai támogatásra.

Szolgáltatásunk elemei

  • Kockázatok felmérése, kockázatanalízis
  • Javaslattétel a biztosítási program lehetséges kialakítására
  • Biztosítók megversenyeztetése, javaslattétel a fedezetet nyújtó biztosító(k)ra, szerződések Ügyfél igényének megfelelő kialakítása
  • Szerződéskezelés
  • Kárrendezés
  • Egyéb biztosításszakmai szolgáltatás

Kockázatok felmérése, kockázatanalízis

A kockázatok feltérképezése kiemelt fontosságú a megfelelő biztosítási stratégia kidolgozásához, a helyes kockázatkezelési módszerek meghatározásához, illetve a megfelelő biztosítási program kialakításához. Cégünk rendelkezik a megfelelő szakmai tapasztalattal és tudással, ahhoz, hogy a feltárt kockázatokat elemezze és azokat megfelelő, közérthető és felhasználható formában ismertesse.

Javaslattétel a biztosítási program lehetséges kialakítására

A feltárt kockázatok csökkentésének érdekében egy komplex, átfogó kockázatkezelési és biztosítási stratégia kialakítása a legfőbb cél. Társaságunk az optimális biztosítási program kialakításának céljából előzetesen megfelelően azonosítja, majd értékeli a kockázatokat. A kockázatanalízis, a piaci tapasztalatok, illetve az aktuális piaci lehetőségek figyelembe vételével kidolgozza a biztosítási programot, mely magában foglalja a biztosítható kockázatok mérséklésére vonatkozó szerződések kialakítását, testre szabását, valamint az érvényben lévő szerződések értékelését, átalakítását.

Biztosítási szerződések kialakítása

Szakmai tapasztalatunkat, valamint piaci pozíciónkat felhasználva törekszünk arra, hogy a kialakítandó biztosítási szerződések tartalmi elemeihez, az adott időpontban elérhető legkedvezőbb biztosítási díjat érvényesítsük a biztosítási piacon. Természetesen a biztosítási díj csak az egyik mutatója egy biztosítási szerződésnek, így minden esetben ismertetjük Ügyfelünkkel, hogy az adott biztosítási díj, milyen fedezeti tartalmat kínál a számukra. Javaslattételünk keretében az alábbi négy főszempontot mérlegeljük:

  • Biztosítási fedezet terjedelme
  • Biztosítási díj mértéke
  • Kárrendezési tapasztalat
  • Egyéb adminisztratív tapasztalat

Az Ügyfél döntése alapján a biztosítási szerződéseket előkészítjük aláírásra.

Szerződéskezelés

A biztosítási program kialakítását és életbe léptetését követően cégünk folyamatosan karbantartja a kialakított szerződéseket, követve Ügyfeleinek belső és külső környezetének változásait, mely napi kapcsolattartást feltételez.

Kárrendezés

A biztosítások és az alkuszi szolgáltatás tényleges minősége sokszor csak egy bekövetkezett kár esetén mutatkozik meg, ezért a kárrendezést kiemelt fontosságúnak tartjuk és ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk rá. Szolgáltatásunk a kárbejelentés ellenőrzésétől és továbbításától, a káresemény lezárásáig tart.